2021-03-11

Har prokastrineringsslutfört ett asgammalt kollageprojekt (i samband med detta återfann jag min skalpell som varit borta över ett år). Den första bilden i en serie kollage av ready madeporträtt jobbar med en frågeställning kring det som är bortklippt. Arbetstiteln är

"Do you believe in
siamese dogs?"